лікар Бушуєв Ю.В.
 
ЗНАЮ ДОПОМОГАЮ
Наука про здоров’я

Кожна людина бажає бути здоровою. Давайте визначимося, що таке здоров'я?

Здоров'я – це, передусім, адаптація (уміння пристосуватися, відреагувати) до впливу довкілля (обмін матерією, енергією, інформацією, вміння зняти навантаження, виключити вражений регіон із системи у вигляді включення компенсаторних реакцій інших рівнях).

Високий рівень адаптації дозволяє будь-яке зовнішнє вплив на організм перетворити на фактор, що сприяє подальшому розвитку, а не пошкодженню.

Медична кінезіологія як наука про здоров'я - це діагностика рівня резервних можливостей організму, підбір методів їх відновлення та розширення.

Всі процеси в організмі протікають за участю нервової системи. Саме вона забезпечує рефлекторну діяльність органів та систем. Тому неблагополуччя будь-якого органу позначається на функції певного м'яза, рефлекторно пов'язаного з ним органу та системи. Це проявляється у порушенні оптимальності руху. Іншими словами, медична кінезіологія – це наука про закони побудови оптимального руху, про способи діагностики його порушення та методи відновлення.

А що таке раціональний рух? Цей рух, який виконується відповідно до законів біомеханіки та рефлекторної діяльності нервової системи, тому для його реалізації потрібна найменша витрата енергії.

Чому важливо здійснювати оптимальний рух тіла та частин, що його складають? Тому що наявність оптимального руху у людини свідчить про високий рівень роботи нервової системи, про те, що ваш організм адаптований до всіх зовнішніх впливів: емоційних, хімічних, механічних.

У цьому випадку будь-яка зовнішня дія на ваш організм – лише фактор для вашого розвитку, а не для пошкодження.

Нейрофізіологія – комплексна реакція нервової (обмін інформацією), гуморально-гормональної (обмін матерією), канально-меридіональної системи (обмін енергією).

Патофізіологія – порушення нервової системи (біль, порушення руху, засвоєння інформації), гуморально-гормональної (порушення ваги, температури, тиску), канально-меридіональної (втома).

Хвороба – виснаження компенсаторних реакцій та виникнення стану декомпенсації як неадекватної реакції організму на вплив зовнішнього середовища.

Медична кінезіологія – це частина прикладної кінезіології. Названа вона прикладною тому, що життя - це різноманіття руху (від клітини малорухливої ​​кісткової тканини до швидкої, як блискавка нервової клітини, від малорухомого стану тіла при медитації до багатогодинного марафонського бігу) і знання кінезіології можуть бути застосовані до аналізу будь-якого з цих рухів.

Л.Ф.Васильєва - д.мед.н., професор,
директор академії медичної кінезіології і мануальної терапії

Поширите цю сторінку в своїх соцмережах: